Február 24, 2024 - Mátyás, Jázmin névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Szivárvány Tagóvodája
1195 Budapest, Petőfi u.34.
Telefon:(061) 282 9560
E-mail: szivarvany@ovoda.kispest.hu

Tagintézmény-igazgató: Velenceiné Horváth Zsuzsanna

„Szemléletmódunk lényege: hogy vegyük emberszámba a gyermeket, tekintsük partnernek, segítőként álljunk mellette és tiszteljük meg azzal: igyekszünk Őt teljes mértékben megismerni és megérteni.” (Dr. Fülöp Zsuzsanna)
A Kispesti Egyesített Óvodák Szivárvány Tagóvodája 1991. szeptember 1-je óta működik Kispesten, a Petőfi utcai épületben négy csoporttal. A szülők segítségével folyamatosan szépítjük, igyekszünk otthonossá, derűssé, bensőségessé varázsolni a gyermekek számára. Udvarunkat 2014 tavaszán Kispest Önkormányzata átalakíttatta, korszerűvé tette műfüves burkolat és öntözőrendszer kiépítésével. A rendezés során játszótéri eszközeink is bővültek, valamint egy ivókút is helyet kapott. 2018 óta napelem, külső szigetelés segíti energiatakarékos működésünket.
2020 decemberében megkaptuk az „Örökös Zöld Óvoda” címet, 2019 óta a Madárbarát Óvoda cím büszke birtokosai is vagyunk. Évek óta sokat teszünk a gyermekek környezettudatos magatartásának, ökológiai szemléletformálásának megalapozásáért, madaraink gondozásáért. A gyermekek óvodás éveik alatt megismerkednek a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítás lehetőségeivel (pl. újrapapír készítése), a komposztálás előnyeivel, a takarékos energiafelhasználással, a madarak, fák védelmével. Büszkeségünk, hogy 2010-ben újrapapírból készült gyermeki alkotásunkkal országos 2. helyezettek, 2013-ban biztonságos közlekedés témában budapesti 5. helyezettek lettünk.
Pedagógiai Programunk alapján célunk a természeti és társadalmi környezet tevékeny megszerettetése, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Ezt segítik a kirándulások, a színház- és múzeumlátogatások. Évek óta részt veszünk a Nemzeti Múzeum múzeumpedagógiai programján.
A népi hagyományok ápolásával, a múlt értékeinek a gyermekek számára érthetővé tételével erősítjük érzelmi életüket, alapozzuk nemzeti identitásukat. Mindezt a jeles napok köré csoportosított változatos, komplex tevékenységekkel valósítjuk meg, melynek sok esetben részesei a családtagok is. A közös ünnepek, rendezvények által fonjuk szorosabbra az óvoda és a családok kapcsolatát, tesszük ezáltal hatékonyabbá az „együtt nevelést”. Évről évre új ötletekkel gazdagítjuk a hagyományokhoz kötött tevékenységeket.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, ebben nagy segítséget jelent pici, de hatékony sószobánk. Lakótelepi gyermekeink érdekében a mozgásigény kielégítését előtérbe helyezzük, ezért célunk elérése érdekében 2019-től az Így tedd rá személyiségfejlesztő módszer is helyet kapott programunkban. Ez ebben a nevelési évben külön foglalkozásként nem valósul meg, de a zenei anyaga a mindennapjainkba beépül.
Óvodásaink ismereteit játékba ágyazott tapasztalatszerzés formájában bővítjük, a komplexitás eszközeivel. Ezek feldolgozását a projekttervek segítik elő. Napi nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az egyéni differenciált bánásmód és a gyermeki játékszabadság hangsúlyozása, a gyermekek anyanyelvi kultúrájának erősítése. A 2008-as nevelési évtől az alapító okirat módosítása során megállapított szakértői véleménnyel rendelkező, sajátos nevelési igényű autista gyermekek nevelését vállalja az intézmény, külső szakember bevonásával.
Törekszünk arra, hogy a gyermekeket 3-4 éven keresztül ugyanazok a felnőttek vegyék körül megszokott helyükön – Napraforgó, Méhecske, Napocska vagy Katica csoportjukban – biztonságérzetük erősítése érdekében. Tiszta és részben osztott csoportokkal dolgozunk.
Külső szakember által nyújtott térítéses szolgáltatásainkat a szülői igények és a gyermekek sokoldalú tapasztalatszerzését szolgáló tevékenységek jegyében alakítottuk ki. Lehetőséget tudunk biztosítani érdeklődés szerint:
• dzsúdóra, középsős kortól,
• zeneovira heti egy alkalommal,
• angol nyelvoktatásra heti két alkalommal, és a szülőkkel egyeztetve egyéb szolgáltatásokra.
Módot adunk óvodapedagógusaink és dajka kíséretével nyári, egyhetes „erdei óvoda” programon való részvételre a nagycsoportosoknak.
Zenei és kézműves tehetségkuckónk várja a témák iránt kiemelkedően érdeklődő gyermekeket, heti egy alkalommal.
Pünkösd előtti pénteken minden évben megrendezzük óvodánk névadó ünnepségét. Ez alkalomból díjakkal köszönjük meg az óvodát segítő szülőknek, gyermekeinknek, pedagógusainknak, nevelést segítőinknek egész évi aktivitásukat, közreműködésüket, lelkesedésüket.
Nagycsoportosainktól május utolsó péntekjén (2024.05.31.) kis ünnepség keretében búcsúzunk, de nem véglegesen, mert több éven keresztül lehetőséget teremtünk arra, hogy figyelemmel kísérjük további életüket. (Pl. iskolalátogatás, Gergely napján visszalátogatnak, stb.)
Hisszük, hogy munkánk akkor eredményes, ha sikerült derűs, boldog, élményekkel teli óvodás éveket biztosítani a hozzánk járó gyermekek számára.

2010-ben létrehoztuk a „Kispesti Szivárvány Óvoda Gyermekeiért” Alapítványt, mely anyagi segítséget nyújt programjaink kivitelezésében, játékeszközök bővítésében.
Adószáma: 18024045-1-43
Számlaszáma: 12011911-01203395-00100004.