Február 24, 2024 - Mátyás, Jázmin névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Mézeskalács Kelet utcai Művészeti Tagóvodája
1194 Budapest, Kelet u.8-12.
Telefon: (061) 280 5992
E-mail: kelet.mezeskalacs@ovoda.kispest.hu

Tagintézmény-igazgató: Zankó Andrea

A Kispesti Egyesített Óvodák Mézeskalács Művészeti Tagóvodái Kispest kertvárosában kellemes zöld övezetben találhatóak.
Három helyszínen várjuk a gyerekeket:
Kelet utca 8-12.
Beszterce utca 4-8.
Karinthy Frigyes utca 6.
Pedagógiai programunk, az „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív óvodai program adaptációja.
Mottónk: ,,Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”
Tevékenységeinkben hangsúlyos szerepet kap a mese- vers, az ének- zene és alkotó munka. A magyar néphagyományok foglalják keretbe a természeti és tárgyi környezettel való ismerkedést. Emellett korszerű témákkal is ismerkednek a gyerekek nálunk, melyet tematikus projektekben, élményekkel gazdagítva ismerhetnek meg.
Gyerekeink mozgásfejlesztésére sokféle lehetőség biztosítunk. A heti szervezett testnevelés foglalkozáson kívül, mindennapos kocogás és két hetente élő népzenés táncház is a programunk része. Pályázatokból nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre ezekhez a tevékenységekhez.

Eredményeink:
• Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel című alternatív programunk megvalósításában 2008. novemberében elnyertük a Modell intézmény címet, melyet az ÓNME Egyesület 2022-ben megújított.
• 2011. januártól Tehetségpont lettünk. 2012-ben elnyertük a Kiváló Akkreditált Tehetségpont címet, melyet 2015-ben és 2019-ben újabb három évre meghosszabbított a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács.
• A tehetségígéretes gyermekek fejlesztésére nagycsoportos korban tehetségműhelyeket működtetünk.

Tehetséggondozó munkánk célja:
• a gyermekek adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása
• a gyermekek tanulás utáni érdeklődésének felkeltése
• a szülők megnyerése a kora gyermekkori tehetségígéretek támogatásához

Ehhez a munkához helyi programunk három alappillére:
• egészséges életmód kialakítása
• érzelmi nevelés
• gyermeki kreativitás kibontakoztatása

Hisszük és valljuk, hogy a tehetséggondozásnak, ezen belül a kisgyermekkori tehetségsegítésnek nagyon fontos szerepe van a gyermek személyiségfejlődése, valamint a felnőttkori életben való boldogulása szempontjából.
Óvodánk egy nyugodt, rácsodálkozásra lehetőséget adó, érzelmi megnyilvánulásokban gazdag, békés óvoda, ahol a felnőttek megértéssel fordulnak a gyerekek, a szülők és egymás felé is, ahová egyaránt örömmel jár óvodás, szülő és munkatárs, ahol a maga területén mindenki tudása legjavát adja, ahol fontos az önképzés, az állandó fejlődés, a magas fokú empátia, a tolerancia és érvényesülnek a gyermekek jogai.

Tehetséggondozó munkánk alapja:
• hogy minden gyermeknek megtalálható a legerősebb oldala vagy a legjobb különleges adottsága,
• ezen keresztül, formálható, erősíthető a személyisége,
• hogy gyenge pontjainak megértésével, fejlesztésével, pozitív megerősítésekkel, az interperszonális és intraperszonális kapcsolatok fejlesztésével segíthetjük őt kibontakozni.

Mit nyújtunk?

• Nevelőtestületünk biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, élményteli gyermekkort, sok-sok játéklehetőséggel, komplex művészeti élmények biztosításával, a gyermekek személyiségének maximális tiszteletben tartásával.
• Mindennapi tevékenységeinket a néphagyományok ápolása foglalja keretbe. Az ünnepekre készülve a gyermekek maguk is létrehozhatnak esztétikai értékeket, alkotásokat kétkezi munkájukkal a népi kismesterségek technikáit használva.
• Karinthy utcai épületünk hatalmas udvarán Ovi-Foci és KRESZ pálya is biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.
• Szintén a Karinthy utcai épületünkben a Mackó csoportban az „Angolul Vidáman Nyelviskola Kft.” biztosítja az angol nyelv megismerését. A nap folyamán anyanyelvi szinten beszélő óvodapedagógusok is foglalkoznak a gyermekekkel, így az angol nyelv használata természetes módon épül be a gyermekek életébe.
• A családokkal jó hangulatú közös programokat szervezünk a jeles napok ünnepeihez kapcsolódva.
• Az egyéni bánásmód érvényesítésével az életkori sajátosságokat figyelembe véve fontosnak tartjuk gyermekeink sokoldalú fejlesztését.

Célunk, hogy olyan gyermekek hagyják el óvodánkat:
• akik erősen kötődnek a meséhez, zenéhez
• nagy bennük az alkotásvágy
• akik tudnak nevetni, felfedezni, rácsodálkozni
• akik képesek barátkozni, kapcsolatokat teremteni, ápolni és megőrizni azt egymás között és a felnőttekkel is
• magabiztosan, egészséges énképpel indulnak tőlünk iskolába

Kiket várunk?
Várjuk azokat a családokat, akik azonosulni tudnak értékrendünkkel, partnerek tudnak lenni és támogatni tudnak bennünket programunk megvalósításában a mi nyugalmas, békés óvodánkban.MÉZESKALÁCS ALAPÍTVÁNY

Programunk megvalósításához, a csoportok életéhez nagy segítséget nyújt alapítványunk, melyen keresztül a szülők évek óta támogatják óvodánkat.
A Mézeskalács Alapítvány
számlaszáma: 10918001-00000035-46100005
adószáma: 1825995-1-43