Február 24, 2024 - Mátyás, Jázmin névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Árnyas Corvin utcai Tagóvodája
1192 Budapest, Corvin krt. 35..
Telefon: (061) 282 9497
E-mail: corvin.arnyas@ovoda.kispest.hu

Tagintézmény-igazgató: feladatot ellátja Szegediné Török Tünde igazgató

Tagóvodánk a műemlékvédelem alatt álló Wekerle telepen helyezkedik el, a Kispesti Pannónia Általános iskola szomszédságában. A több mint 100 éves épület 3 csoportszobával, tornateremmel, fejlesztő / logopédiai szobával rendelkezik, vegyes életkorú csoportokkal működik.
Wekerle telepet gyakran illetik „falu a városon belül” kifejezéssel és valóban, emberléptékű házak, öreg fákkal határolt utak, árnyas kertek, nagy zöld területek jellemzik a környezetünket.
Nevelőközösségünk által megfogalmazott fő nevelési céljaink:
• Gyermekközpontú óvodai élet megteremtése a családi nevelésre alapozva.
• Az óvodás gyermekek testi- lelki szükségleteinek kielégítése, az egyéni képességek és készségek figyelembe vételével fejlődésük elősegítése és biztosítása cselekvésben szerzett tapasztalatszerzés során.
• Derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, valós élményekre épülő, inger gazdag környezet biztosítása, ahol a szabad játék hangsúlyos szerepet kap.
• Wekerle telephez való kötődés, az identitástudat megalapozása.
• A sajátos nevelési igényű gyermekek számára is biztosítani a természetes gyermekközösségen belül a szakszerű és felzárkóztató nevelést.
• A másság elfogadására való képesség és a toleráns magatartást kialakítása.

Az óvodában folyó nevelőmunka az alapprogram értelmében a családi nevelést egészíti ki oly módon, hogy megerősíti, segíti, támogatja azt. Légkörével a gyermekkor derűjét, nyugalmát, oldottságát biztosítja.
Az óvodai nevelés figyelembe veszi, hogy az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenységi formája a játék, amelyen keresztül, amely által, fejlődik személyiségük. Az esélyegyenlőség elve alapján óvodánkban a nevelés gyermekközpontú, befogadó, minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosító, a társadalmi egyenlőségek erősítését célul kitűző program, amely diszkriminációtól mentes. A fenti alapelveket figyelembe véve programunkkal azt célozzuk meg, hogy óvodásaink a játék világában közvetett, vagy közvetlen irányításunkkal olyan tapasztalatokhoz jussanak, amelyek megszerzésével könnyebben igazodnak el, és magabiztosabbá válnak a világban.

Óvodánk Pedagógiai Programjának kiemelt nevelési területei:
• Egészséges életmódra és környezet alakítására nevelés.
• Érzelmi nevelés, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés.
• Anyanyelvi nevelés és az értelmi fejlődést elősegítő nevelés.
• Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, autista gyermekek integrálása.

Nevelőtestületünk évek óta kiemelt feladatként kezeli a gyermekek egészséges életmódra nevelését. Gondot fordítunk az egészséges táplálkozási és higiéniai kultúra kialakítása, a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőség biztosítására, a környezet szeretetére, ápolására, védelmére, a környezettudatos magatartásra nevelés megvalósítására. Mindezt az óvodai élet mindennapjain a tapasztalatszerzésre lehetőséget adó játéktevékenységben, újrahasznosító tevékenységekben, a gyermekek egyéni képességeit, fejlődési ütemét figyelembe véve valósítjuk meg.
A gyermeke számára a fejlesztések a gyermekek aktuális érdeklődése, illetve az óvodapedagógusok ötlete alapján megtervezett „projekt”-ekben történnek. A projektek hosszát a téma, az óvodapedagógus és a gyermekek igénye határozza meg.
Ezek megvalósítását több területen tervezzük.

A nevelő-oktató munkát támogató programjaink:

• kirándulás és séták,
• gyermek- és bábszínházi előadások,
• helyben szervezett programok,
• közösségépítő és a családok bevonását célzó közös együttlétek, ünnepek teszik változatossá mindennapjainkat.

Hagyományaink:
Adventi kreatív munkadélután
Árnyas nap

Ünnepeink:
Mikulás, karácsony, egészséghét, farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, évzáró
Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja.

Térítés nélküli szolgáltatásunk:
Logopédia, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai ellátás, hittan.

Térítéses szolgáltatásaink:
Népi tánc, sakk, judo, gyógytorna, alapozó terápia, bábfoglalkozás.

Alapítvány:
Corvin Óvoda Alapítvány
adószáma: 18008955-1-43, számlaszáma: 11719001-20236157.
A támogatásból befolyt összeget a gyermekek sokoldalú fejlesztésére fordítjuk.