Február 24, 2024 - Mátyás, Jázmin névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Tarka-barka Dobó Katica utcai Tagóvodája
1192 Budapest, Dobó Katica u.73.
Telefon: (061) 357 0147
E-mail: tarkabarka@ovoda.kispest.hu

Tagintézmény-igazgató: Ferenczi Józsefné

A Kispesti Egyesített Óvodák Tarka-barka Tagóvodái, a Wekerle telepen és annak szomszédságában helyezkednek el, nagyon szép kertvárosi környezetben.
Az udvari játszóterületet folyamatosan, lehetőségeinkhez mérten rendezzük, füvesítéssel, zöld növényekkel a környezetünk szépítése érdekében.
Csoportjaink vegyes életkorúak, ideális létszámban fogadjuk a gyermekeket.

Célunk:
• Az óvodai nevelés színvonalas megvalósítása, a szülők – gyermekek - pedagógusok összehangolt, a gyermekek érdekében végzett közös, az egyéniségeket, az eltérő képességeket toleráló együttműködése.
• A sikerorientált társadalomban egy nyugodt, biztonságos tevékeny óvodai légkör megteremtése.

Mivel intézményünk két óvodaépületben működik, az adottságok részben eltérőek, de a pedagógusok egységes nevelési elveket vallanak, céljaink, feladataink megegyezőek. A gyermekeket egyéni képességeiknek és személyiségüknek megfelelően fejlesztjük. Napirendünk az egész nap folyamán alkalmazkodik a gyermekek életkorához, a játék és a szabadon választott tevékenység köré összpontosul.

Mindkét intézményünk rendelkezik tornaszobával, ahol pedagógusaink változatos eszközökkel segítik elő a gyermekek, köztük a szakértői véleménnyel rendelkező SNI autista kisgyermekek komplex személyiségfejlődését.
Mindkét tagóvodában logopédus segít a beszédkorrekcióban, a kiejtés javításában, diszlexia prevencióban.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, tapasztalatokat gyűjtsenek a szocializációs helyzetek megoldására, érezzék biztonságban magukat egy jó hangulatú, szeretetteljes óvodai légkörben.

Tagóvodáinkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket minél önállóbbnak, és ezáltal majd az életben magabiztosabbá neveljük. Az erre való megérést, nagycsoportosaink a már hagyományosan évente megszervezésre kerülő Kétbodonyi táborunkban mutathatják meg. Öt napot töltünk vidéken, ahol élménydús programokat kínálunk a gyerekeknek: kirándulás, medencézés, sport játékok, kézműveskedés.

Az óvodai nevelés feladatai:
Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül:
• az egészséges életmód alakítása,
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
• az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Óvodánk nevelőtestülete által kiemelt feladat:
• anyanyelvi nevelés,
• egészséges életmódra nevelés,
• mozgás.

Térítés nélküli szolgáltatás: katolikus és református hittan.

Térítéses szolgáltatások: néptánc, sakk, judo, ovirocky, „Így tedd rá”.

Az itt dolgozók szeretik, sajátjuknak érzik óvodájukat, a gyermekek érdekeit tiszteletben tartva, a szülői nevelésre támaszkodva fordulnak a gyermekek felé.