Február 24, 2024 - Mátyás, Jázmin névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Százszorszép Tagóvodája
1193 Budapest, Táncsics Mihály u.9.
Telefon: (061) 282 9364
E-mail: szazszorszep@ovoda.kispest.hu

Tagintézmény-igazgató: Szőke Éva

A Kispesti Egyesített Óvodák Százszorszép Tagóvodája a lakótelep és a kertváros határán fekszik kellemes környezetben, 6 vegyes csoporttal, 140 férőhellyel. Csoportjaink vegyes összetételűek, így mód nyílik arra, hogy a testvérek, barátok együtt lehessenek. Intézményünk a családi nevelés kiegészítőjeként a gyermekek hároméves korától iskolába lépéséig jelentős szerepet tölt be a gyermeki személyiség kibontakoztatásában.

Közösségünk nyugodt, érzelmi megnyilvánulásokban gazdag, békés közösség, ahol a felnőttek megértéssel fordulnak a gyerekek, a szülők és egymás felé is. Egyaránt örömmel jár ide óvodás, szülő, munkatárs. Mindennapjainkban fontos az önképzés, állandó fejlődés. Mindenki tudásának legjavát adja annak érdekében, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkörben töltsék mindennapjaikat.

Pedagógiai programunk az élethosszig tartó tanulási képességek megalapozásának kulcskompetenciáit helyezi a nevelőmunka középpontjába, így segítve és készítve elő az óvoda – iskola átmenet zökkenőmentes megvalósulását. Csoportjainkban – óvodai körzethatárunkon belül – szakértői vélemény alapján integrációban fogadunk SNI autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket is, akiknek a nevelését gyógypedagógiai asszisztensek, utazó gyógypedagógusok is segítik. Olyan pedagógiai környezetet alakítottunk ki, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik.

Alapelvünk, hogy a szülő a gyermekéről és az óvodában történő tevékenységekről minden információt megkapjon, ennek érdekében szülői hospitálási napokat biztosítunk az őszi és tavaszi időszakban egyaránt. Hisszük, hogy az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg, ezért olyan tevékenységeket biztosítunk, amelyek megnyitják és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás, tudás örömének átélésére. A gyermekeknek az időjárás függvényében maximális lehetőséget biztosítunk a szabadban való tartózkodásra a megfelelő mozgásszükséglet kielégítése érdekében. A mindennapi testedzés minden korcsoportnak biztosított, az óvoda környékén tett séták is ehhez járulnak hozzá. Az óvoda udvarának nagysága lehetővé teszi, hogy minden csoportnak saját udvarrésze legyen. Intézményünk játszóudvara megújult, így a szabadidős tevékenységek magas színvonalon történnek. Óvodai tankertünk létrehozásával a gyermekek megismerkedhetnek a kerti növényekkel, ápolásukkal, termésükkel, amit közösen fogyasztanak el. Törekszünk arra, hogy a gyermekeket 3 éven keresztül ugyanazok a felnőttek vegyék körül saját, megszokott helyükön biztonságérzetük erősítése érdekében.

Hagyományaink, programjaink:
• születés- és névnapok meghitt ünneplése,
• havi rendszerességgel színházi előadások megtekintése,
• évszakok változásának megfigyelése természetjárással (séták, kirándulások szervezése),
• gyermeki ünnepek: szüreti mulatság, állatok világnapja, Mikulás-várás, adventi készülődés, Luca-napi vásár, farsang, ünnepi csata, húsvét, víz világnapja, madarak és fák napja, gyermekhét,
• édesanyák köszöntése,
• közös kirándulás a szülőkkel,
• nagycsoportosok búcsúztatása.

Térítés nélküli szolgáltatás:
• hittanoktatás.

Lehetőség nyílik térítéses formában:
• angol nyelv alapozására,
• dzsúdóedzésre,
• néptánc megismerésére,
• taekwondo edzésre.